Latihan Soal UAS PAS Al Quran Hadis MI Sesuai KMA 183 Tahun 2019

Latihan Soal UAS PAS Al Quran Hadis MI Sesuai KMA 183 Tahun 2019

Amongguru.com. Berikut ini dibagikan  latihan soal UAS PAS Al Quran Hadis MI sesuai KMA 183 Tahun 2019. Latihan soal ini untuk membantu belajar Al Quran Hadis pada peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 6 MI dalam menghadapi ulangan akhir semester (UAS).

Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) merupakan salah satu bentuk penilaian hasil belajar dimana materi soal diambilkan dari materi pelajaran dalam satu semester.

UAS menjadi salah penilaian penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik selama satu semester.

Setiap satuan pendidikan, selain wajib melakukan perencanaan dan proses pembelajaran, juga perlu melakukan penilaian hasil pembelajaran sebagai upaya terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Salah satu bentuk penilaian tersebut adalah Ulangan Akhir Semester atau Penilaian Akhir Semester.

Latihan Soal UAS PAS Al Quran Hadis MI Sesuai KMA 183 Tahun 2019

Di dalam membantu peserta didik MI mempersiapkan diri menghadapi Ulangan Akhir Semester, berikut ini latihan soal Ulangan Akhir Semester Al Quran Hadis MI Sesuai KMA 183 Tahun 2019.

KMA 183 Tahun 2019 mengatur tentang standarisasi kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa arab pada madrasah.

Kurikulum PAI dan Bahasa Arab diarahkan untuk menyiapkan peserta didik madrasah mampu beradaptasi dengan perubahan.

Dengan demikian, lulusannya kompatibel dengan tuntutan zamannya dalam membangun peradaban bangsa.

Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di madrasah secara bertahap diarahkan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kompetensi memahami prinsip-prinsip agama Islam, baik terkait dengan akidah akhlak, syariah dan perkembangan budaya Islam.

Baca : KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab.

Kurikulum PAI dan Bahasa Arab ini menjadi acuan bagi madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pendidikan di madrasah.

Tujuan pembelajaran Al Quran Hadis MI sesuai KMA 183 Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

  1. Memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan, dan menggemari membaca Al-Qur’an dan Hadis.
  2. Memberikan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan ayat-ayat Al Qur’an-Hadis melalui keteladanan dan pembiasaan.
  3. Membina dan membimbing perilaku peserta didik dengan berpedoman pada isi kandungan ayat Al Qur’an dan Hadis.

Sedangkan ruang lingkup pembelajaran Al Quran Hadis MI sesuai KMA 183 Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

  1. Pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Qur’an yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid; Huruf hija’iyah (tanda baca dan cara menulisnya), hukum bacaan ghunnah, Al Qamariyah, Al Syamsiyah, Qalqalah, Mad Thabi’I, idhhar, ikhfa’, idgham, iqlab, mim mati /sukun, Waqaf-Washal, tafkhim, tarqiq dan jawazul wajhain.
  2. Hafalan surah-surah pendek dalam Al-Qur’an dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungannya, serta pengamalannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari; Q.S. alFatihah (1), an-Nas (114), al-Falaq (113), al-Ikhlas (112) al-Lahab (111) an-Nashr (110) , al-Kafirun (109), alKautsar (108), al-Ma’un (107) alQuraisy (106), al-Fiil (105), alHumazah (104), al-Ashr (103) atTakatsur (102), alQari’ah (101), al-‘Adiyat (100), alZalzalah (99) alBayyinah (98), al-Qadr (97), al-‘Alaq (96), at-Tin (95), allnsyirah (94), dan adlDluha (93).
  3. Pemahaman dan pengamalan melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan Kebersihan, keutamaan belajar Al-Qur’an, hormat kepada orang tua, shalat berjamaah, persaudaraan, takwa, niat, silaturrahmi, menyayangi anak yatim, ciri-ciri orang munafik, keutamaan memberi, dan amal saleh

Latihan soal Ulangan Akhir Semester Al Quran Hadis MI sesuai KMA 183 Tahun 2019 secara lengkap dapat diunduh pada tautan berikut ini.

Soal Ulangan Akhir Semester Al Quran Hadis MI – Unduh

Baca :

Demikian yang dapat kami bagikan mengenai latihan soal Ulangan Akhir Semester Al Quran Hadis MI sesuai KMA 183 Tahun 2019. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan